You are here: Home -  Jacket Parajumpers breedte ontlading relaties voor rillen en geulen

Jacket Parajumpers breedte ontlading relaties voor rillen en geulen

Jacket Parajumpers

Onderzoek uitgevoerd in de Parajumpers Kids eerste helft van de vorige eeuw heeft laten zien dat een sterke relatie bestaat tussen kanaalbreedte en totale stroom ontlading in stromen. Recente studies hebben aangetoond dat deze machtsverhouding theoretisch kan worden afgeleid voor bankfull ontlading in kanalen. De relatie is empirisch uitgebreid tot rillen en geulen, waaruit blijkt dat de lozing exponent voor rillen en geulen is aanzienlijk kleiner dan die voor de rivieren. Echter, waterstroom in rillen en geulen is slechts zelden bankfull, wat aangeeft dat de theoretische verklaring voor de machtsverhouding gevonden voor rivieren geldt niet voor rillen en geulen. Om de breedte-ontlading relaties voor rillen en geulen te onderzoeken, wordt een nieuwe methode voorgesteld op basis van metingen op het terrein van de breedtes van geconcentreerde-flow erosie kanalen zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van het kanaal kruispunten. Hoewel de werkwijze laat alleen de bepaling van de exponent van de macht relatie, is het gemakkelijk en goedkoop te passen. Een totaal van 322 beekje en geul kanaal kruisingen met verschillende grondsoorten en typen landgebruik werden onderzocht in België, Italië en Spanje. De verkregen gegevens bevestigden het bestaan ​​van de stroom relatie rillen Jacket Parajumpers en geulen, met de exponent variërend van 0,43 voor kleine stroompjes (ongeveer 3 cm breed) tot 0,5 voor geulen (ongeveer 50 tot 100 cm breed). De gegevens niet toe te beslissen of de exponent varieert consequent met kanaalbreedte of in een stapsgewijze manier. De exponent waarden verkregen in deze studie zijn groter dan die in eerdere studies, maar dit kan resulteren uit verschillen in de definitie van de ontlading die het kanaal de huidige breedte uitgehold.
0 Reacties


Spreek uw mening