You are here: Home -  Parajumpers Jas Kids TiO2 en zuiver TiO2 De fotokatalytische

Parajumpers Jas Kids TiO2 en zuiver TiO2 De fotokatalytische

Parajumpers Jas Kids

Een nieuwe nanoschaal GR-Nd / TiO2 samengestelde fotokatalysator werd gesynthetiseerd door de hydrothermische werkwijze. De kristalstructuur, oppervlaktemorfologie, chemische samenstelling en optische eigenschappen werden onderzocht met behulp van XRD, TEM en XPS, DRS en PL spectroscopie. Het bleek dat grafeen en neodymium wijziging verschuift de absorptierand van TiO2 zichtbaar licht gebied. De resultaten van fotoluminescentie (PL) emissie spectra laten zien dat GR-Nd / TiO2 composieten bezitten betere lading scheiding vermogen dan doen Nd / TiO2 en zuiver TiO2. Parajumpers Dames De fotokatalytische activiteit van bereide monsters werd onderzocht door afbraak van methyl oranje (MO) kleurstof onder bestraling met zichtbaar licht. De resultaten tonen dat de GR-Nd / TiO2 samengestelde effectief photodegrade MO, dat een indrukwekkende fotokatalytische activiteit verbetering boven die van Parajumpers Jas Kids zuivere TiO2. De verbeterde fotokatalytische activiteit van de samengestelde katalysator kan worden toegeschreven aan de grote adsorptievermogen kleurstoffen, uitgebreide lichtabsorptie bereik en efficiënte ladingsscheiding door Nd doping en grafeen incorporatie.
0 Reacties


Spreek uw mening