You are here: Home -  Parajumpers Jassen Mannen afvalstoffen zuurproducerende minerale fasen en hoge

Parajumpers Jassen Mannen afvalstoffen zuurproducerende minerale fasen en hoge

Parajumpers Jassen Mannen

Om mijnbouwactiviteiten milieuvriendelijker te maken, is het belangrijk om de mijnbouw in een manier die meer milieuvriendelijke, economisch haalbaar en sociaal aanvaardbaar gedrag. Het volume van vast afval geproduceerd, met inbegrip van residuen afkomstig van de verwerking van mineralen activiteiten, is een van de belangrijkste Parajumpers Amsterdam vervuiling zorgen in de mijnbouw. In de kleine staat van Goa (India), wordt het steeds moeilijker Parajumpers Jassen Mannen om ruimte te vinden voor het storten van deze enorme volumes. En daarom manieren om gebruik te maken van mijnafval moeten worden gevonden. Deze paper onderzoekt de geschiktheid van deze afvalstoffen voor gebruik in de bouw. Studies door anderen werden beoordeeld, waar werd geconstateerd dat deze afvalstoffen zuurproducerende minerale fasen en hoge concentraties zware metalen bevatten. De aanwezigheid van dergelijke concentraties kan het milieu in gevaar brengen, indien het beheer van deze afvalstoffen niet met de nodige aandacht en zorg is gericht. Deeltjesgrootte classificatie op deze afvalstoffen suggereert dat mijn afval bevatten grofkorrelige rots, zand, slib en klei. Een aantal tests werden vervolgens uitgevoerd op het totale deel van mijn afval en de fysisch-mechanische eigenschappen werden verkregen. Volgens de verkregen resultaten van de gemiddelde waarden van eenassige druksterkte (UCS) van betonnen kubussen na 28 dagen van uitharding werd gevonden in de orde van 21,93 en 19,91 u0026 nbsp te zijn; MPa met de mijne aggregaat en graniet aggregaat, respectievelijk. Door middel van toxiciteit uitloogproeven procedure de studie ook bevestigd dat de hydraulische bindmiddel arrestaties metalen mobiliteit van deze afvalstoffen. Dit papier niet de economische aspecten te bespreken want dat was buiten het bestek van het onderzoek. Echter, tot op zekere hoogte de sociaal-economische perspectief van mijnafval gebruik is gepresenteerd en besproken.
0 Reacties


Spreek uw mening