You are here: Home -  Parajumpers Kopen met struiken 2 een gebied op

Parajumpers Kopen met struiken 2 een gebied op

Parajumpers Kopen

De vogel gemeenschappen in verband met de drie traditionele droge landbouwsystemen. hun grenzen en hun unfarmed omgeving aan de San Luis Potosi Plateau, México, werden bestudeerd gedurende het hele jaar. De onderzochte systemen waren (1) een puur regen-veld in Parajumpers Jassen Amsterdam een grasland met struiken, (2) een gebied op een bajada geïrrigeerd met afvoer water in een complexe en drukke gemeenschap van cactussen en struiken, en (3) een Bajio veld geïrrigeerd met voorjaar vocht en een kortstondige wassen in savanne. De resultaten zijn in overeenstemming met de hypothese dat complexe agro-ecosystemen zijn minder vatbaar voor uitbraken van plagen dan slechten. Er was geen typische akkerland avifauna; gemeenschappen afhankelijk van het specifieke type landbouwecosysteem en in het oorspronkelijke leefgebied. Het Parajumpers Kopen loof hoogte diversiteit index niet altijd parallel vogel rijkdom, want er zijn factoren die de laatste die had geen invloed op de index. Edge effect was niet duidelijk in deze studie. Hoewel twee agro-ecosystemen hadden lagere rijkdom dan hun omgeving, de aanwezigheid van geïsoleerde gebieden toegenomen regionale vogelrijkdom.
0 Reacties


Spreek uw mening