You are here: Home -  Parajumpers Kopen Amsterdam van de chemische structuur van grafeen

Parajumpers Kopen Amsterdam van de chemische structuur van grafeen

Parajumpers Kopen Amsterdam

Een methode is voorgesteld voor de ontwikkeling van de structuur-eigenschap relaties van nano-gestructureerde materialen. Deze methode dient als schakel tussen de computationele chemie en vaste monteurs te vervangen door discrete moleculaire structuren Parajumpers Kopen Amsterdam met equivalente-continuüm-modellen. Het is aangetoond dat deze substitutie kan worden bewerkstelligd door gelijkstelling van de moleculaire potentiële energie van een materiaal met nanostructuur de vervormingsenergie van representatieve truss en continuümmodellen. Als belangrijke voorbeelden directe toepassing op de ontwikkeling en karakterisatie van enkelwandige koolstofnanobuizen en het ontwerp van nanobuis-gebaseerde structurele inrichtingen, heeft de modellering toegepast op twee onafhankelijke voorbeelden: de bepaling van de effectieve-continuüm geometrie en buigstijfheid van een grafeen vel. Een representatieve volume-element van de chemische structuur van grafeen is vervangen door gelijkwaardige truss en equivalente-continuüm-modellen. Hierdoor is een effectieve dikte van het continuüm model bepaald. De vastgestelde effectieve dikte is aanzienlijk groter dan de inter-planaire afstand van grafiet. De effectieve buigen stijfheid van de equivalente-continuüm model van een grafeen vel werd bepaald door het gelijkstellen van de moleculaire potentiële energie van de moleculaire model van een grafeen vel onderworpen aan cilindrische buigen met de stam energie van een equivalente-continuüm Jas Parajumpers Heren plaat (een nanobuis te vormen) onderworpen cilindrische buigen.
0 Reacties


Spreek uw mening