You are here: Home -  Parajumpers Winter schatten maar heeft het voordeel van

Parajumpers Winter schatten maar heeft het voordeel van

Parajumpers Winter

We analyseren een set van morfometrische gegevens verkregen uit de schedels van 288 exemplaren ofMicrotus subterraneusandM. multiplex. De chromosomen van 89 monsters werden geanalyseerd om de species te identificeren; soort is bekend voor de overige 199 monsters. In deze situatie kan men gebruik maken van zoekresultaten waarnemingen naar een discriminantfunctie schatten (dit is de traditionele benadering van discriminantanalyse), of men kan trachten de geclassificeerde aangrijpen als ook om parameterschatting verbeteren. Dit laatste, die wij noemen Discrimix een combinatie van discriminantanalyse en eindige mengsel analyse waarvan het wezen onbekend bij biologen zijn. Toch is de methode, de statistische theorie die is vrij goed ontwikkeld onder de naam 'discrimineren analyse met gedeeltelijk geclassificeerde gegevens', heeft de potentie om sterk verbeteren van de schatting van de indelingsregels, zoals we illustreren met behulp van theMicrotusdata. Parajumpers Winter Zoals finite mixture analyse Discrimixrequires iteratieve berekeningen de parameters te schatten, maar heeft het voordeel van volledig gebruik van de informatie in zowel de geclassificeerde en geclassificeerde Waarnemingen de indeling regel te maken. We illustreren zowel traditionele discriminantanalyse andDiscrimixin de univariate Prijs Parajumpers Jas en multivariate geval, en gebruik een bootstrap methode blijkt dat de schattingen verkregen fromDiscrimixare stabieler (dwz minder variabiliteit) dan die verkregen uit discriminantanalyse.
0 Reacties


Spreek uw mening