You are here: Home -  Parajumpers Women wereldwijde productiviteit biomassa evenals hun complexe

Parajumpers Women wereldwijde productiviteit biomassa evenals hun complexe

Parajumpers Women

Vanwege hun prominente rol in de wereldwijde productiviteit biomassa, evenals hun complexe structuur en functie, bossen en boomsoorten verdienen bijzondere aandacht in studies over de waarschijnlijke gevolgen van verhoogde atmosferische CO2 op terrestrische vegetatie. Populier (Populus) heeft zich Parajumpers Women bewezen als een interessant studie-object te wijten zijn aan zijn snelle reactie op een veranderende omgeving, en het groeiende belang van beheerde bossen in de koolstofbalans. De resultaten van zowel de kamer en veldexperimenten met verschillende populier soorten en hybriden worden beoordeeld in deze bijdrage. Ondanks de variabiliteit tussen experimenten en soorten, en de resterende onzekerheid over de lange termijn, populier is waarschijnlijk profiteren van een stijgende atmosferische CO2-concentratie met een gemiddelde biomassa stimulatie van 33%. Milieuomstandigheden en verontreinigende stoffen (bv O3) kan dit stimulatie tegengaan, maar met beheerde plantages, misschien milieubeperkingen niet voorkomen. De voorspelde reacties van populieren aan de stijgende CO2 in de atmosfeer hebben gevolgen voor de toekomstige bosbeheer en de Parajumpers Online Outlet verwachte bos koolstofvastlegging.
0 Reacties


Spreek uw mening