You are here: Home -  Pjs Jassen en tijdsafhankelijke gevallen Gevonden werd dat

Pjs Jassen en tijdsafhankelijke gevallen Gevonden werd dat

Pjs Jassen

De voortplanting van voorgemengde vlammen met verschillende Lewis nummers in een vlakke kanaal onderworpen aan een Poiseuille stroming wordt beschouwd in de diffuse-thermisch model voor stabiele en tijdsafhankelijke gevallen. Gevonden werd dat, afhankelijk van het Lewis Parajumper Zomer aantal en de stroomsnelheid, symmetrische en niet-symmetrische vlammen mogelijk. Het bestaan ​​van meervoudige constante oplossingen in gevallen van lage Lewis nummer wordt aangetoond. De tijdsafhankelijke simulaties voor hoge Lewis aantal vlammen uitgevoerd toonde ook de symmetrische en niet-symmetrische oscillerende solutions.Linear stabiliteit analyse van twee-dimensionale steady-staten werd uitgevoerd met behulp van een praktische methode ontwikkeld in het papier en toegepast op de belangrijkste eigenwaarde te berekenen . Er werd aangetoond dat voor symmetrische vlammen met een lage Lewis getal de verhoging van het debiet leidt tot een verlies aan stabiliteit daaropvolgende vorming van niet-symmetrische oplossingen. Voor de vlammen met een hoge Lewis het nummer van de Poiseuille stroom produceert een stabilisatie-effect. De resultaten van Pjs Jassen de stabiliteitsstudie succesvol vergeleken met de resultaten van directe numerieke simulaties.
0 Reacties


Spreek uw mening